setCSSIncludes('++css/game_style.css'); ?> setTitle('The Blood Typing Game - om blodtyper och blodtransfusioner'); ?> setMetaDescription('_gaming_page_, digital skolresurs, blod, typ, typning, blodtyping, serologi, grupp, transfusion, människan, antikropp, antigen, immunförvar, immunförsvaret, immunsystem, prestationer, uppdrag, Karl Landsteiner, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, Nobel, Pris, Nobelpristagare, vinnare, utbildning, spel, skola, A Rh-, A Rh+, B Rh-, B Rh+, AB Rh-, AB RH+, O Rh-, O Rh+, 0 Rh-, 0 Rh+, negativ, positiv, Rh+, Rh-, A, B, 0, O, plus, minus, Rh, Rhesus, AB0, ABO, system, röda blodceller, röda blodkroppar, agglutination, universalmottagare, universalblodgivare, rh faktor, plasma, blodplasma, blodklumpning, kunskapsspel, lärospel, biologi, naturkunskap, cell, celler, kompatibelt'); ?> printHeader(); ?>
Image from the game

Blood Typing Game

Vilka är människans olika blodtyper och hur tar man reda på vilken blodtyp man tillhör? Vad skulle kunna hända om du får en blodtransfusion med fel blodtyp? Försök att rädda livet på några patienter och lär dig hur säkra blodtransfusioner går till!

Spela Blood Typing Game

Vi planerar att publicera en ny version av Blood Typing Game, vårt mest populära spel, i mitten av 2021. Läs mer längst ner på sidan.

Om spelet
Engelsk version av Blood Typing Game


High Score List

Listade är de som lyckats behandla flest patienter det senaste dygnet.printFooter(); ?>